Zoeken:


Gebruiksvoorwaarden / Disclaimer
Wanneer u gebruik maakt van streams, externe koppelingen en links op deze pagina bent u onderhevig aan de hierna genoemde regels.

Kijkgratistv bevat links, streams en koppelingen naar andere webpagina�s, welke niet onder het eigendom vallen van Kijkgratistv. Deze pagina�s hebben daarom hun eigen gebruiksregels.
Wanneer u via Kijkgratistv naar een van deze pagina�s verwezen wordt of een stream via een van deze pagina�s bekijkt, dient u zich te houden aan de op de bronsite vermelde regels.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Kijkgratistv tracht beschikbare informatie op deze site zo accuraat mogelijk aan te bieden. Desondanks kunnen er fouten, defecten, tijdelijke interruptie, gederfde inkomsten of andere consequenties plaatsvinden, welke voortkomen uit het gebruik van deze website. Kijkgratistv kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Kijkgratistv biedt alle streams, externe koppelingen en links aan, zoals weergegeven en geeft geen enkele garantie. Kijkgratistv ziet derhalve af van elke aansprakelijkheid binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Kijkgratistv biedt streams, externe koppelingen en links aan naar websites over de hele wereld.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die bepaald of dergelijke informatie geschikt is voor eigen gebruik. Het is derhalve de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het bekijken van dergelijke stream, externe koppeling of link naar een van de websites schadelijk kan zijn in welke vorm dan ook.

Wanneer u niet akkoord gaat met de streams, externe koppelingen of links die Kijkgratistv aanbiedt naar uw website kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen de genoemde koppeling dan zo snel mogelijk verwijderen.

DOWNLOAD DE BENODIGDE PLAYERS HIER